Çocuk Eğitimi Anne Karnında Başlar!

Rahim duvarına tutunan bebeğin kalbi 3-4. haftalarda atmaya başlamaktadır. Embriyo denen bu dönem, insanın hayat boyu kullanacağı organlarının oluşmaya başladığı zamandır.

Gözler, kan damarları, kollar, bacaklar, sinir sistemi ve diğer önemli organların gelişimi burada başlar. Üçüncü aydan itibaren embriyo dönemi yerini fetüs dönemine bırakır.

Bu dönemin en önemli özelliği beyinde elektriksel etkinliklerin meydana gelmesi ve doğum öncesi dönemin en uzun evresi olmasıdır. Fetüs ancak beşinci aydan sonra insan organizmasının temel yapısını almaktadır. Bebek beşinci aydan doğumuna kadarki sürede insanın minimalize edilmiş hali konumundadır. Peki, bu minik insanın dış dünya ile etkileşiminden söz edebilir miyiz ve eğer bir etkileşim varsa bunu dinî manada bir kazanca dönüştürmek mümkün müdür? Bunun tahlili için duyuların gelişimine göz atmamız gerekecektir.

Yetişkin bir insanın dış dünya ile fiziksel ilişkisi nasıl duyu organlanları vasıtası ile gerçekleşirse bir bebek de beş duyusu sayesinde dünya ile etkileşime girebilir. Anne karnındaki yaşamda, gelişen ilk duyunun dokunma olduğu varsayılmaktadır. Bebekte dokunma his­sinin 8. hamilelik haftası gibi çok erken bir dö­nemde başladığı düşünülür.

Tat duyusu, erken gelişen duyulardandır. Tat almadan sorumlu olan algılayıcılar, hamileliğin 13-15. haftasında mevcuttur ve bunların yapısı erişkinlerinki ile hemen he­men aynıdır.

Bu nedenle bebeğin bu hafta­dan itibaren değişik tatları ayırt edebildiği dü­şünülür. Yapılan gözleme dayalı incelemelerde anne adayı, tatlı besinler tükettikten sonra bebeğin yutma hareketlerinde artış; acı ve ekşi besinler tüket­tiğinde bu hareketlerde bir miktar azalma ol­duğu görülmüştür. Bu durum, bebeğin anne karnındayken değişik tatları ayırt edebildiği te­zini kuvvetlendirir.

Bebeğin burnu, hamileliğin 11-15. haftaları arasında oluşumunu tamamlar. 25. hafta­dan itibaren bebek annesinin sesini duya­bilir, 27. haftada ise annesinin sesi dışında dışarıdan gelen seslere hatta babasının sesini bile duyup ona tepki verebilir. Ancak hem içinde bulunduğu ortam, hem de be­beği içinde bulunduğu sıvının olumsuz etkilerinden koruyan kremsi taba­kanın kulaklarını tıkaması nede­ni ile sesleri büyük bir olasılıkla boğuk ola­rak duyar.

Bebeğin göz kapakları 26. haftaya kadar kapalıdır. Bu süre içinde görmeden sorumlu temel birim olan retina gelişimini tamamlar.

26. hafta civarında bebek gözlerini açmaya başlar ve göz kırpabilir. Bebeğin gözleri 26. haftaya kadar kapalı ol­makla birlikte anne adayının karnı üzerine uy­gulanan güçlü bir ışık kaynağına kalp atışla­rında bir hızlanma ile yanıt verir. Gerçekte ra­him içi mutlak karanlık değildir. Tıpkı sesleri geçirdiği gibi ışığı da geçirir ancak bu geçir­genlik ses ile kıyaslandığında çok daha azdır.

Buna rağmen bebek gündüz ile geceyi rahat­lıkla ayırt edebilir. 33. haftadan itibaren be­beklerin göz bebekleri ışığa tepki vererek bü­yüyebilir ya da küçülebilir. Bunlar tıbbın tespitleridir.

 

  • banner-alti-promo-4.png
Yeniliklerinden ilk siz haberdar olun!